8:10 PM, 21/08/2015

Bốn nhiệm vụ lớn cho ngành Điện

(Chinhphu.vn) - Sáng 21/8, phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh 4 nhiệm vụ lớn cho ngành Điện.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn  mạnh 4 nhiệm vụ thi đua của ngành điện. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Đó là, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính và hoàn chỉnh bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn. Đầu tư phát triển nguồn và hệ thống lưới điện, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế-xã hội với chất lượng ngày càng nâng cao; hoàn thành chương trình đưa điện về nông thôn để đến năm 2020 đạt mục tiêu hầu hết số hộ dân nông thôn có điện, đồng thời hoàn thành điện khí hóa toàn quốc để làm nền tảng cho CNH-HĐH nền kinh tế.

Thứ hai, tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên, người lao động với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực hơn và hướng vào giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Tập đoàn, trong đó chú trọng đến các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động.

Ba là, trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Đặc biệt, chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ như phân xưởng, đội, phòng, các cá nhân có nhiều sáng kiến, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao trong lao động và công nhân, người lao động trực tiếp, nhất là người lao động tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, trên các công trình trọng điểm quốc gia.

Cuối cùng, Tập đoàn làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên người lao động có chất lượng chuyên môn cao, ý thức kỷ luật và tác phong chuyên nghiệp, hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và hiện đại hóa.

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua yêu nước ngày 11/6/1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tập đoàn luôn làm tốt vai trò chủ đạo cung cấp và đảm bảo điện ổn định, an toàn, liên tục cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Các phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đảm bảo an toàn lưới điện, tối ưu hóa chi phí sản xuất… đã được phát động sâu rộng, hiệu quả trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Đặc biệt, các phong trào thi đua liên kết đẩy nhanh tiến độ trên các công trình trọng điểm quốc gia như công trình Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai Châu đã tạo động lực quan trọng đóng góp vào sự thành công của các công trình xây dựng điện, đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế - xã hội cho đất nước. Phong trào điện khí hóa nông thôn nhằm cung cấp điện cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã có tác động tích cực đến đời sống và lợi ích của người dân khu vực nông thôn.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Vì vậy, 5 năm qua, tuy nền kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần “Điện đi trước một bước”, Tập đoàn đã có nhiều nỗ lực, giải pháp để vượt qua khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Kết quả trong 5 năm qua, toàn ngành Điện đã đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành gần 18.000 MW, tổng công suất nguồn điện tăng 1,8 lần, từ chỗ thiếu nguồn phải thực hiện tiết giảm điện năng, đến nay hệ thống điện đã có dự phòng.

Tập đoàn đã cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân, bảo đảm ngày càng ổn định, độ tin cậy cung cấp được cải thiện rõ rệt, thời gian mất điện bình quân đối với một khách hàng (SAIDI) giảm gần 67% so với năm 2012 là năm đầu tiên áp dụng.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng có chuyển biến tốt, được xã hội ghi nhận và nhận được sự đồng thuận ngày càng cao của khách hàng.

Cùng với việc giảm bớt thủ tục của các cơ quan quản lý nhà nước và sự cố gắng của Tập đoàn, thời gian tiếp cận điện năng đối với khách hàng đấu nối vào lưới điện trung áp đã giảm từ 155 ngày xuống còn 36 ngày.

Tập đoàn đã thực hiện tốt công tác đưa điện về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo với 8/12 huyện đảo được cấp điện và 98,22% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia, góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn.

Ghi nhận thành tích của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần 2 cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam; trên 1400 tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý và huân, huy chương các loại (trong đó có 4 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, 12 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc). Hàng nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được tặng các hình thức khen thưởng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương...

Nguyên Linh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản