8:01 PM, 27/01/2016

Cấp nước phục vụ sinh hoạt vùng Lục Khu Cao Bằng

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng Đề án đầu tư các công trình đầu mối chứa nước phục vụ sinh hoạt vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, UBND tỉnh Cao Bằng căn cứ quy hoạch cấp nước trên địa bàn tỉnh được cấp thẩm quyền phê duyệt, chủ động chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trình đầu mối chứa nước phục vụ sinh hoạt tại vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, vùng Lục Khu huyện Hà Quảng và vùng cao các huyện Trà Lĩnh, Hòa An, Thông Nông, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm có địa hình là đá vôi, khả năng giữ nước mặt kém nên vào mùa khô thường xuyên thiếu nước sinh hoạt.

Năm 2008, tỉnh Cao Bằng đã phê duyệt Dự án cấp nước sinh hoạt vùng Lục Khu huyện Hà Quảng và vùng cao các huyện Trà Lĩnh, Hòa An, Thông Nông, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm với mục tiêu cấp nước sinh hoạt với mức 45 lít/người/ngày đêm cho hơn 27.000 người. Đến nay đã đưa vào sử dụng 14 hồ vải địa kỹ thuật và 155 bể chứa nước tập trung với tổng dung tích gần 60.000 m3.

Dự án trên mới chỉ giải quyết được một phần vùng cao còn thiếu nước của tỉnh Cao Bằng 27.000/113.000 người vì vậy việc tiếp tục lập Đề án đầu tư công trình đầu mối chứa nước phục vụ sinh hoạt vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng là hết sức cần thiết.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản