Cập nhật lúc : Thứ Sáu, 07/08/2015 - 3:08 PM

Bà Rịa - Vũng Tàu cần tiếp tục khai thác lợi thế phát triển du lịch

(Chinhphu) - Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, công nghiệp, hạ tầng cảng biển nhằm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong giai đoạn 2011 - 2015 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và nâng cao chất lượng các quy hoạch; tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối hệ thống cảng biển (tuyến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải), các tuyến giao thông kết nối nội vùng, hạ tầng các khu cụm công nghiệp, khu công nghiệp công nghệ cao; phát huy thế mạnh về kinh tế biển.

Các Bộ, ngành trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu tư hạ tầng phục vụ nhu cầu phát triển du lịch, nhất là hỗ trợ kêu gọi các nguồn vốn đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt, nguồn điện, xử lý chất thải, bảo đảm huyện Côn Đảo phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 6,4%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 10,56%; lượng khách du lịch đạt 8,5 triệu lượt, tăng 23,19% so với cùng kỳ; cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, đã triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2014 được cải thiện (tăng 15 bậc so với năm 2013).

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ: giải quyết việc làm cho 19.060 lượt lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,32%; chính sách đối với người có công, công tác bảo trợ xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm...

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn còn khó khăn, thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp so với kế hoạch; một số sản phẩm công nghiệp, xuất khẩu chủ yếu giảm so với cùng kỳ năm trước.

Phan Hiển