Cập nhật lúc : Thứ Sáu, 07/08/2015 - 3:09 PM

Đề xuất quy định quản lý phụ phí vận tải biển

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Công Thương và các cơ quan liên quan đề xuất quy định về quản lý cước vận tải biển và phụ phí theo cước vận tải biển để đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hàng hải.

Đồng thời đề xuất thực hiện việc đánh giá thị trường vận tải biển, tổ chức và kiểm soát thị trường vận tải biển, giá cước và các loại phụ phí theo cước vận tải biển để đảm bảo giá cước và phụ phí hợp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trong nước.

Bên cạnh đó, đề xuất giải pháp nhằm từng bước thay đổi phương thức xuất, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực hàng hải phù hợp bảo đảm quyền, lợi ích của các doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn và xử lý thuế thống nhất đối với các khoản phụ phí theo cước vận tải biển đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong việc đề xuất ban hành quy định về danh mục, quy trình kê khai, đối tượng kê khai đối với cước vận tải biển và phụ phí theo cước vận tải biển.

Phó Thủ tướng giao Hiệp hội Chủ hàng phối hợp với các Bộ, cơ quan nhà nước có liên quan rà soát năng lực nhập, xuất hàng hóa, là đầu mối kết nối, liên kết giữa các chủ hàng nhằm chuyển đổi phương thức vận chuyển hàng hóa để có mức thu phụ phí thấp hơn và có thể đàm phán về mức thu phụ phí với các hãng tàu.

Đồng thời có biện pháp đàm phán với các hãng tàu để giảm khoản phụ phí có mức thu cao như phụ phí xếp dỡ container và không thu các loại phụ phí chưa hợp lý như phụ phí mất cân đối container, phụ phí biến động giá nhiên liệu, phụ phí biến động tỷ giá, phụ phí vệ sinh container... nếu trong thực tế thực hiện không phát sinh.

* Theo báo cáo của Bộ Tài chính, các hãng tàu thu của các doanh nghiệp xuất khẩu gần 70 loại phụ phí các loại; trung bình mỗi hãng thu khoảng 14, 15 loại phí.

Tính trong năm 2013 và 2014, tổng số tiền thu cước vận tải biển và phụ phí theo cước vận tải biển mà các đại lý thu hộ cho hãng tàu là hơn 77 nghìn tỷ đồng.

Các loại phụ phí theo cước vận tải biển chiếm tỷ trọng lớn nhất là: Phí dịch vụ xếp dỡ container 13 nghìn tỷ đồng, chiếm 49,69%; phụ phí xăng dầu gần 5,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 20,51%; phí lưu bãi container gần 1,6 nghìn tỷ đồng chiếm 5,98%...

Theo Bộ Tài chính, các hãng tàu chưa minh bạch trong việc áp dụng mức thu một số khoản như phụ phí biến động giá nhiên liệu; phụ phí mất cân bằng container, phụ phí biến động tỷ giá; phụ phí bảo dưỡng và sửa chữa container, phụ phí vệ sinh container.

Chính phủ đã nhận thấy vấn đề này và tại Nghị quyết số 19/NQ-CP năm 2015 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, thực hiện các giải pháp hợp lý kiểm soát việc thu phụ phí của các hãng tàu, ngăn chặn việc các hãng tàu áp đặt các loại phí một cách tuỳ tiện. Phối hợp với Bộ Tài chính xem xét sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, bảo đảm công khai minh bạch về cước và phụ cước.

Phan Hiển