8:14 PM, 21/08/2015

Đôn đốc tiến độ điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường biển

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu bảo đảm phủ tối đa những thông tin cơ bản về tài nguyên, môi trường biển để trả lời được các câu hỏi về phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Sáng 20/8, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên-môi trường biển, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo các giải pháp đôn đốc việc triển khai Đề án 47 về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên-môi trường biển, tầm nhìn đến 2020.

Tính đến nay, trong số 29 dự án trong lĩnh vực được phê duyệt giai đoạn 1, đã có 17 dự án hoàn thành và 10 dự án được nghiệm thu. Ở giai đoạn tiếp theo, 25/43 dự án được triển khai thực hiện và hoàn thiện thuyết minh, hồ sơ thủ tục trình phê duyệt thực hiện.

Trong đó, một số chương trình, dự án có tính cấp thiết và quan trọng như: Dự án Điều tra tổng thể đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy, hải sản vùng biển Việt Nam; quy hoạch và xây dựng hệ thống các khu bảo tồn biển phục vụ phát triển bền vững; dự án xây dựng, hoàn thiện hệ thống trạm quan trắc tổng hợp tài nguyên và môi trường, khí tượng thủy văn biển; dự án tàu điều tra nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển; dự án điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận; dự án điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải...

Trong giai đoạn triển khai Đề án, các bộ, ngành, địa phương cũng đề xuất 72 nhiệm vụ, dự án có tính cấp bách, quan trọng về điều tra cơ bản tài nguyên-môi trường biển và hoạt động hợp tác quốc tế liên quan.

Theo đánh giá chung, về cơ bản Đề án được triển khai bảo đảm mục tiêu. Tuy nhiên một số dự án triển khai còn chậm, thiếu đồng bộ; việc trao đổi, phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các đơn vị thực hiện còn nhiều hạn chế, việc đề xuất các dự án mở mới có tính cấp bách, quan trọng, đột xuất về điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hoạt động hợp tác liên quan còn hạn chế về chất lượng.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, nghiên cứu, điều tra cơ bản về tiềm năng tài nguyên, môi trường biển là nhiệm vụ quan trọng. Đến nay, công tác này đã từng bước xác lập luận cứ khoa học, tạo cơ sở cho việc xây dựng các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển bền vững kinh tế biển, củng cố quốc phòng, an ninh trên biển. Việc triển khai Đề án cũng đã có những phát hiện mới về các nguồn tài nguyên, xây dựng cơ bản Bộ Cơ sở dữ liệu về tài nguyên-môi trường biển.

Tuy vậy, các nhiệm vụ, dự án của Chương trình thời gian qua triển khai còn chậm. Việc xây dựng, lấy ý kiến tham gia, thẩm định, phê duyệt dự án mất nhiều thời gian và kinh phí cấp không đáp ứng yêu cầu công việc. Mặt khác, tiến độ triển khai, nhất là việc mua sắm trang thiết bị điều tra, khảo sát, việc phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan liên quan đến Đề án chưa tốt.

Trước tình hình nêu trên, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương liên quan cần rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức nghiệm thu dứt điểm các dự án đã hoàn thành. Bảo đảm phủ tối đa những thông tin cơ bản về tài nguyên, môi trường biển để trả lời được các câu hỏi về phát triển kinh tế biển và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

Cụ thể, các cơ quan chủ quản tiến hành kiểm điểm từng dự án, nhiệm vụ trong Đề án, đẩy tiến độ những công việc cấp thiết. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất chương trình kiểm tra các dự án trọng điểm để đốc thúc triển khai có kết quả.

Phó Thủ tướng lưu ý cơ chế chia sẻ thông tin giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan triển khai. Về vấn đề vốn, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phải sớm tổng hợp, làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để cân đối kịp thời, đưa vào kế hoạch vốn cho những nhiệm vụ cấp bách và cần thiết, đồng thời phân loại những nhiệm vụ, dự án theo các giai đoạn trung và dài hạn để bảo đảm khả năng cân đối các nguồn lực thực hiện.

Trưởng Ban Chỉ đạo cũng đồng ý việc xem xét mở rộng, bổ sung một số đối tượng để nghiên cứu, điều tra, nhất là các hạng mục liên quan đến bảo tồn môi trường, quan trắc môi trường, địa chất, khoáng sản, nguồn lợi thủy hải sản...

Nguyên Linh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản