5:21 PM, 02/10/2015

Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản lý đất đai

(Chinhphu.vn) - Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản lý bằng việc chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và công khai, minh bạch và công bằng trong bồi thường, tái định cư.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành quản lý đất đai. Ảnh: VGP/Nguyên Linh.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh yêu cầu này khi tới dự, trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tổng cục Quản lý đất đai tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành quản lý đất đai (3/10/1945-3/10/2015).

Ghi nhận vai trò, những bước phát triển và những đóng góp quan trọng của ngành cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, Phó Thủ tướng nhấn mạnh với các thế hệ cán bộ ngành quản lý đất đai hiện nay về chủ trương, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó: Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để phát huy truyền thống ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Phó Thủ tướng đề nghị ngành tập trung quán triệt Nghị quyết 19 của Ban Chấp hàng Trung ương Đảng và tổ chức thi hành Luật Đất đai 2013, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới, chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, sớm hoàn thiện hệ thống dữ liệu thông tin về đất đai.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Thực hiện tốt việc điều tra cơ bản về đất đai, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tập trung làm tốt công tác định giá đất. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật về đất đai, đặc biệt là những vụ việc tồn đọng kéo dài.

Cách đây 70 năm, trong những ngày tháng lịch sử hào hùng của Cách mạng tháng Tám, ngày 3/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 41-SL mở đầu cho hoạt động quản lý đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tổng cục Quản lý đất đai. Ảnh: VGP/Nguyên Linh.

Hiện nay, Tổng cục Quản lý đất đai có 15 đơn vị trực thuộc, trong đó có 9 đơn vị quản lý Nhà nước, 1 đơn vị nghiên cứu và 5 đơn vị sự nghiệp với 756 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tại cấp tỉnh, nhiều địa phương đã thành lập chi cục quản lý đất đai, văn phòng đăng ký đất đai một cấp trực thuộc sở tài nguyên và môi trường, trung tâm phát triển quỹ đất. Hiện tại, toàn ngành có gần 30.000 người.

Đến nay, là cơ quan quản lý chuyên ngành, Tổng cục Quản lý đất đai đã góp phần giúp Chính phủ đưa công tác quản lý, sử dụng đất đai từng bước đi vào nề nếp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến tháng 6/2015 đã cấp được hơn 22,96 triệu ha, đạt 94,9% diện tích đất cần cấp, trong đó đất nông nghiệp đạt 90,3%, đất lâm nghiệp đạt 98,2%, đất ở nông thôn đạt 94,5%, đất ở đô thị đạt 96,8%, đất chuyên dùng đạt 84,9%, tạo điều kiện để người dân thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Công tác điều tra cơ bản, kiểm kê, thống kê đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai được triển khai đồng bộ, thường xuyên; bộ số liệu về đất đai được xây dựng đã phục vụ hiệu quả việc xây dựng chính sách, quy hoạch, kế hoạch của các ngành kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng...

Nguyên Linh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản