11:06 AM, 23/07/2015

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc tại Hà Giang

(Chinhphu.vn) - Tập trung thu hút vốn xã hội đầu tư hạ tầng, ưu đãi cho nhà đầu tư để khai thác các thế mạnh về du lịch, gia tăng giá trị công nghiệp khoáng sản, nông nghiệp là những hướng đi cần thiết để đưa Hà Giang thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, phát triển nhanh và bền vững.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh vấn đề này trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang về tình hình phát triển kinh tế-xã hội địa phương ngày 22/7.

Kinh tế Hà Giang tăng trưởng khá

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Đào Văn Bông, tính đến hết năm 2014, kinh tế của Hà Giang tiếp tục tăng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,32%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 37,43%; công nghiệp và xây dựng chiếm 26,17% ; dịch vụ chiếm 36,4%, tăng 0,13%; GDP bình quân đầu người đạt 16,2 triệu đồng/người/năm (tăng 11,3% tương đương 1,65 triệu đồng/người/tháng).

Chương trình xây dựng nông thôn mới được địa phương chủ động tích cực thực hiện; các xã trong kế hoạch thực hiện giai đoạn 2011-2015 (41 xã), mỗi xã tăng bình quân 1-2 tiêu chí; công nhận 3 xã đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 11%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu đạt 104,5 triệu USD, đạt 26,1% kế hoạch, giảm 11,7% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch đạt trên 373.000 lượt, tăng 17,8%, doanh thu du lịch tăng 41%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.988 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch giao. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 2.540 tỷ đồng, tăng 4,8%. Giải quyết việc làm cho 9.974 lao động, tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục, đào tạo được duy trì;  các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống khó khăn được thực hiện tốt. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn chiếm 18,8%, giảm 0,8% so với năm 2013; giảm tỷ suất sinh 0,4‰, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,68%.

Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính được tập trung đẩy mạnh; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tỉnh đã làm tốt công tác quản lý biên giới, duy trì thực hiện tốt Quy chế quản lý nhà nước về biên giới. Tình hình biên giới, quốc phòng, an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định.

Do những khó khăn đặc thù, trong số 24 chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội chủ yếu theo Nghị quyết HĐND tỉnh, có 16 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch, có 8 chỉ tiêu không đạt so với mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn và những thành tựu đạt được của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang trong năm qua.

Tuy nhiên, Hà Giang vẫn là một tỉnh nghèo, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội thiếu và lạc hậu; quy mô nền kinh tế nhỏ bé. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành, lĩnh vực còn hạn chế, chưa thật sự rõ nét; GDP bình quân đầu người thấp so với bình quân chung của cả nước (38%); chất lượng nguồn lao động còn thấp; thiên tai thường xuyên xảy ra... Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn còn hạn chế, hiệu quả thấp. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng chưa bền vững, số hộ tái nghèo và cận nghèo còn cao (tỷ lệ hộ nghèo 21,65%).

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc với tỉnh Hà Giang. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Chia sẻ với địa phương về những hạn chế, khó khăn đó, Phó Thủ tướng cho rằng, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà tỉnh đặt ra cho năm 2015 và các năm tiếp theo, Hà Giang cần tập trung bám sát nhiệm vụ chủ yếu nêu tại Nghị quyết số 01/2015/NQ-CP của Chính phủ; tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt việc tổ chức Đại hội Đảng bộ, trong đó chú trọng kiện toàn nhân sự các cấp.

Hà Giang cần tìm cách phát huy hơn nữa lợi thế về địa lý, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, du lịch, thủy điện, kinh tế biên mậu, xuất, nhập khẩu, vùng nguyên liệu: gỗ, cây dược liệu… để phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, khai khoáng, chế biến nông lâm sản, dịch vụ thương mại biên giới nhanh và bền vững, gắn với cơ sở công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm, quản lý, khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản có hiệu quả, không xuất khẩu nguyên liệu thô, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái và kết cấu hạ tầng giao thông.

Hà Giang cần huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng (kể cả nguồn vốn ODA), xã hội hóa đầu tư bằng các hình thức BOT, BO, BTO, PPP... và các hình thức khác, đồng thời không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thu hút đầu tư vào địa phương. 

Mặt khác, tỉnh cũng cần quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thực hiện xây dựng nông thôn mới theo hướng  kiên trì, lâu dài với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, có lộ trình, bước đi phù hợp, thực chất, không vì thành tích. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh và quan hệ đối ngoại, đề cao cảnh giác, hết sức chú trọng bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, xây dựng tỉnh thực sự là khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh; xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng cho ý kiến giải quyết một số đề nghị của lãnh đạo tỉnh Hà Giang. Đó là việc xây dựng và triển khai dự án phát triển nông thôn miền núi tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020, lập, phê duyệt Đề án quy tụ dân cư theo hình thức xen ghép giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ kinh phí theo chính sách, việc tiếp tục thực hiện và mở rộng quy mô Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tại 4 huyện vùng cao, phương án hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp và hạ tầng giao thông...

 Nguyên Linh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản