7:10 PM, 25/08/2015

Thi đua bám sát các nội dung quản lý tài nguyên môi trường

(Chinhphu.vn) - Ngày 25/8, dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ 3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hiệu quả các lĩnh vực TN&MT.

Đại hội Thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ 3. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Ghi nhận những kết quả phong trào thi đua thiết thực và sâu rộng trong công tác ngành TN&MT, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể, quần chúng trong việc xác định nội dung, phương pháp, tổ chức triển khai các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả và có sức lan tỏa.

Bộ TN&MT cũng cần đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TƯ về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ biên giới, chủ quyền biển, đảo.

Các cơ quan TN&MT cũng cần đẩy mạnh công tác giáo dục, chính trị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương để đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, thực hiện hiệu quả Đề án 30 của Chính phủ, quản lý, kiểm soát và bảo vệ môi trường cải thiện theo hướng tích cực.

Thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội và kế hoạch 2011-2015, trong 5 năm qua Bộ TN&MT đã triển khai, đôn đốc phong trào thi đua trong toàn ngành, nổi bật là hưởng ứng phong trào cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm…

Các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng phục vụ mục tiêu hoàn thành xuất sắc các chức năng, nhiệm vụ của ngành TN&MT, đặc biệt trong nhiều vấn đề như chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, đổi mới chính sách đất đai, công khai hơn 80 thủ tục hành chính, tăng cường nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong quản lý TN&MT.

Ngành cũng đã phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, khen thưởng nhiều tấm gương tập thể và cán nhân tiêu biển xuất sắc.

Trong giai đoạn 2015-2020, ngành TN&MT cần tiếp tục tập trung vào các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nội dung thi đua của Thủ tướng Chính phủ phát động trong Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 9, nâng cao chất lượng thẩm định các hình thức khen thưởng…

Nhân dịp này, lãnh đạo Chính phủ, Bộ TN&MT đã trao một số quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua khen thưởng ngành TN&MT giai đoạn 5 năm vừa qua.

Nguyên Linh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản