Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát các công trường và chủ trì các cuộc họp

Thứ năm 20/11/2014