Quy hoạch Quần thể danh thắng Tràng An

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình.

Hoàn thiện quy định nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc xem xét, cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

Sớm ban hành quy định lập hồ sơ mời thầu EPC

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý ban hành Thông tư chung quy định chi tiết về việc lập hồ sơ mời thầu EPC.

Chỉ đạo về một số dự án giao thông

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp đối với một số dự án giao thông.

Chính sách phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Nâng cao công tác thông tin xúc tiến thương mại

(Chinhphu.vn) - Từ nay đến năm 2020, nước ta sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác thông tin xúc tiến thương mại thông qua đổi mới về mô hình, phương thức, cơ chế tài chính thực hiện thông tin xúc tiến thương mại...

Thay đổi ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước vừa phê duyệt điều chỉnh một số ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước tại Quyết định 71/QĐ-HĐQGTNN ngày 11/11/2014.

Xây tuyến tránh quốc lộ 20 qua TP Đà Lạt

(Chinhphu) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện trình tự, thủ tục về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 20 qua đô thị thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng theo quy định của Luật Đầu tư công.

Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Quảng Trị

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Quảng Trị quyết định chuyển mục đích sử dụng 19,55 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Bổ sung dây chuyền 3 Nhà máy xi măng Thành Thắng vào quy hoạch

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Dự án dây chuyền 3 Nhà máy xi măng Thành Thắng, tỉnh Hà Nam công suất 2,3 triệu tấn xi măng/năm vào Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030, dự kiến vận hành sau năm 2021.