10:47 AM, 16/02/2016

Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Quảng Trị

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Quảng Trị quyết định chuyển mục đích sử dụng 19,55 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Nghị định số35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản