6:56 PM, 16/02/2016

Hoàn thiện quy định nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc xem xét, cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi một số nội dung trong dự thảo Quyết định theo hướng quy định Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cho phép nhập khẩu các sản phẩm CNTT đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu đối với những trường hợp quy định tại Quyết định này.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét và có văn bản cho phép nhập khẩu (không áp dụng hình thức cấp giấy phép); không quy định thu phí thẩm định, phí cấp giấy phép.

Phó Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 2/2016.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản