9:03 AM, 26/08/2015

Thay thành viên HĐTĐ Báo cáo đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Ủy viên Hội đồng Thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thay ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Quyết định 1201/QĐ-TTG ngày 3/9/2008 về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án này để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và trình Quốc hội quyết định.

Hội đồng thẩm định có 21 ủy viên là lãnh đạo các Bộ và UBND tỉnh Ninh Thuận, có các Tổ chuyên môn thực hiện công việc thẩm định đánh giá, 1 Tổ Thường trực và Thư ký tổng hợp.

Hội đồng thẩm định được mời, lựa chọn các tổ chức tư vấn, chuyên gia trong và ngoài nước tham gia thẩm định hay phản biện Báo cáo đầu tư.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản