9:25 AM, 05/03/2015

Đảm bảo an ninh, cân bằng cung cầu tài nguyên nước

(Chinhphu.vn) – Cần xây dựng các quy hoạch quản lý tài nguyên nước phù hợp, lâu dài, đồng thời với các giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nước để đảm bảo an ninh, cân bằng cung cầu.

Chèn chú thích ảnh vào đây
Sáng 27/2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước đã nhấn mạnh yêu cầu này khi chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, sử dụng nguồn tài nguyên nước trong năm 2015.

Với các thành viên là đại diện các Bộ, ngành hữu quan, Hội đồng đã đánh giá, đề cập tới từng nhiệm vụ chính, bao gồm việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, việc thành lập tổ chức lưu vực sông, nghiên cứu tác động của các công trình thủy điện trên các dòng sông.

Các ý kiến cũng kiểm điểm tiến độ xây dựng một số dự án liên quan như hệ thống quan trắc, giám sát nguồn nước xuyên biên giới Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Campuchia, hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn và tài nguyên nước,…

Trong năm 2014, nhìn chung các cơ quan đảm bảo các nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý tài nguyên nước. Tuy nhiên, một số khó khăn, vướng mắc cũng nảy sinh như Đề án giám sát theo dõi biến động nguồn nước, nhiệm vụ rà soát, đánh giá nhu cầu và khả năng đáp ứng nguồn nước để lập kế hoạch đảm bảo cung cấp nước trong điều kiện biến đổi khí hậu,… đều chậm do nguồn vốn lớn, chưa được bố trí thực hiện.

Chèn chú thích ảnh vào đây

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề cập tới yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia trong công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Bên cạnh đó, cần chú trọng phòng chống giảm thiểu tác hại do nước gây ra trong giai đoạn tới, nhất là trong điều kiện có nhiều các hoạt động khai thác, sử dụng nước và các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Xác định rõ, đảm bảo an ninh, cân bằng cung cầu tài nguyên nước đang tiếp tục là thách thức lớn trong đời sống và yêu cầu phát triển, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tới nhiệm vụ xây dựng các quy hoạch quản lý phù hợp, lâu dài, đồng thời với các giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nước.

Trên tinh thần đó, Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước mà chủ đạo là Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, ưu tiên triển khai các quy hoạch cấp thiết, có tính chất tiền đề, cơ sở quan trọng để xác định như cầu sử dụng nước của các ngành, lĩnh vực của đời sống đất nước. Đơn cử như quy hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước cùng với các quy hoạch lưu vực sông.

Tương tự, Phó Thủ tướng đôn đốc nhiệm vụ triển khai xây dựng một số tổ chức quản lý lưu vực sông, các nghiên cứu về cung cầu nước, các dự án đầu tư hệ thống quan trắc còn thiếu. Riêng vấn đề Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sẽ sớm được xem xét, trình thông qua trong tháng 3 tới.

Nguyên Linh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản