Tập trung hoàn thành tái định cư thủy điện Sơn La

(Chinhphu.vn) - Để kết thúc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La vào ngày 31/12/2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ.

Xây khu trung chuyển hàng hóa tại Lạng Sơn, Cao Bằng

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn và thành lập Khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản tại cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Khẩn trương hoàn chỉnh khung pháp lý về đầu tư PPP

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ 7.

Phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch cụm công nghiệp 3 địa phương

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phê duyệt kết quả rà soát và phương án quy hoạch cụm công nghiệp (CCN) của 3 địa phương: Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Yên Bái.

Hoàn thành Đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi trong năm 2018

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao để bảo đảm chất lượng, hoàn thành Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trong năm 2018.

Ưu tiên mua tạm trữ muối tại địa phương tồn đọng lớn

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc thực hiện nhiệm vụ mua tạm trữ muối niên vụ 2015 của diêm dân, bảo đảm việc mua tạm trữ có tính đến sản lượng muối của từng địa phương và ưu tiên mua tạm trữ tại địa phương có muối tồn đọng lớn.

Tăng cường quản lý chất lượng Dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về công trình đập dâng Lạc Tiến thuộc Dự án cấp nước cho Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng.

Kiểm tra, làm rõ tình trạng ô nhiễm rác thải tại Nghệ An

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, làm rõ các thông tin báo nêu về tình trạng ô nhiễm rác thải, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh, có biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thành lập Hội đồng vùng Kinh tế trọng điểm

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng Kinh tế trọng điểm giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện mô hình tổ chức điều phối phát triển các vùng Kinh tế trọng điểm và quy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong các vùng Kinh tế trọng điểm theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại Long An

(Chinhphu.vn) - Chỉ đạo về việc quy hoạch xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý đổi tên "Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tân Thành" thành "Khu Công nghệ Môi trường xanh" như đề nghị của Bộ Xây dựng.